Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dikvloeibare, taaie, bruinzwarte, in dunne laag doorschi jnende en helderbruine vloeistof, dikwijls met korrelig-kristallijne uitscheidingen. Reuk eigenaardig brandig; smaak bitter, scherp en brandig. Soortelijk gewicht hooger dan 1.

Houtteer moet met bruingele kleur en zonder fluorescentie in absoluten alkohol geheel en in terpentijnolie grootendeels oplosbaar zijn.

Wordt 1 deel Houtteer geschud met 20 deelen water op de wijze als bij Teerwater is aangegeven, dan moet de verkregen vloeistof een gele tot bruingele kleur, een reuk en smaak als van Houtteer en een duidelijk zure reactie bezitten. Na verdunning met een gelijk volumen water moet zij door ferrichloride donker-groenbruin worden; met een gelijk volumen kalkwater gemengd, moet zij een bruine vloeistof geven.

+ Pix Lithanthracis.

K o o 11 e e r.

Het teer, door droge destillatie bereid uit steenkool, als bijproduct der lichtgasbereiding.

Dikvloeibax-e, taaie, glanzend zwarte, ook in dunne laag ondoorschijnende vloeistof. Reuk eigenaardig. Soortelijk gewicht 1,150 — 1,2 50.

Worden 20 deelen water en 1 deel Koolteer geschud en gefiltreerd, dan moet het filtraat kleurloos zijn, alkalisch reageeren en met broom water een witte troebeling geven.

Koolteer moet slechts ten deele in spiritus oplossen; de spiritueuze vloeistof is lichtbruin met sterke, groene fluorescentie.

Wordt 14 cM? benzol met 1,5 G. Koolteer geschud en na

Sluiten