Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oplossing van 100 mG. Santonine in 1 cM? salpeterzuur moet kleurloos zijn; <le oplossing van 100 ni(}. in 1 cM? zwavelzuur moet minstens 5 minuten kleurloos blijven.

Wordt een mengsel van 4 cM? water en 1 cM? verdund zwavelzuur met 100 niG. Santonine geschud en vervolgens gefiltreerd, dan mag het filtraat door kaliummercuriiodide niet troebel worden.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

Grootste gift per keer 100 mG.

Grootste gift per etmaal 300 mG.

Sapo aromaticus. Opodeldoch.

Halsaiinini OporffMocli.

Los op

twintig deelen Kalizeep. 20

en

twee deelen Kamfer. 2

in

vier en zeventig deelen Verdunden Spiritus. . 74 en voeg daarbij

een deel Rosmarijnolie 1

en

drie deelen Ammonia. 3

Filtreer zoo noodig.

Heldere, lichtgele, aromatisch en ammoniakaal riekende, alkalisch reageerende vloeistof. Soortelijk gewicht 0,920 — 0,930.

Wordt bij 5 cM? Opodeldoch 1 druppel phenolphthaleïne en vervolgens 5 cM? absolute alkohol gevoegd, dan mag de vloeistof niet rood zijn.

Sluiten