Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwarse doorsnede gezien. Van buiten naar binnen zijn te onderscheiden : le. opperhuid; cellen plat, hoekig, zeer dikwandig, gemakkelijk verslijmend, kleurloos; 2e. één laag zeer groote cellen, wier omtrekken met de netteekening buiten op het zaad overeenkomen; dunwandig, kleurloos; 3e. één laag palissadecellen, sterk radiaal gerekt; door haar geleidelijk wisselende lengte naar buiten komvormige holten of groefjes vormend, waarin telkens een cel der tweede laag; binnenwanden en onderste deel der zijwanden vooral naar boven toe sterk verdikt, roodbruin, bovenste deel der zijwanden en buitenwanden dun; als donkerbruine mazen zijn op deze laag de grenzen der komvormige holten afgeteekend; 4e. eenige lagen platgedrukte, donkerbruine cellen, in het poeder meestal niet in 't oog vallend; 5e. één laag veel olie bevattende cellen, veelhoekig, vrij diep, met flauw verdikte wanden; deze laag dikwijls los in het poeder aanwezig; 6e. lagen van platgedrukte endospermcellen, veelhoekig, dunwandig, kleurloos, ook tusschen de deelen der kiem aanwezig en dikwijls met deze verbonden. Vrij wat zetmeelkorrels van 1 tot 2 u. middellijn, dikwijls in niet zeer groot aantal bijeen in de parenchymcellen der kiem.

Zwart Mosterdzaad is in drogen staat reukeloos; tot poeder gebracht en met water gemengd, geeft het een zuur reageerende vloeistof met den reuk van mosterdolie; smaak bij het kauwen eerst zacht olieachtig, spoedig daarna zeer scherp, brandend.

Zwart Mosterdzaad moet zooveel kaliummyronaat bevatten, dat dit, bij splitsing door de in dat zaad aanwezige myrosine, ten minste 0,7 pet. allylisosulfocyanide kan leveren, hetgeen op de volgende wijze onderzocht wordt:

Overgiet 5 G. poeder van Zwart Mosterdzaad in een kolf met 100 cM? water; sluit de kolf, en laat onder herhaald omzwenken bij 25° twee uren staan. Voeg daarna toe 20 cM? spiritus, en destilleer zooveel af (ongeveer 50 cM?), dat alle olie

Sluiten