Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vier deelen Water; 4

laat 15 minuten staan, en meng met

twintig deelen Water 20

Laat het mengsel in een gesloten flesch, onder herhaald schudden, eenige uren staan, en schenk, na bezinking, de bovenstaande vloeistof af.

Voeg bij het bezinksel

driehonderd deelen Water, 300

schud herhaaldelijk om, en bewaar het mengsel in een goed gesloten flesch.

Vóór de aflevering moet het mengsel geschud en de vloeistof gefiltreerd worden.

Kleur- en reukelooze, sterk alkalisch reageerende vloeistof, die bij koken troebel wordt.

Wordt door kokend Kalkwater zoolang kooldioxyde geleid, totdat het ontstane neerslag niet meer toeneemt en de vloeistof daarna gefiltreerd, dan mag het filtraat niet alkalisch reageeren en door baryumnitraat en door zilvernitraat niet terstond troebel worden.

100 cM? Kalkwater moet minstens 4 cM? N. zuur ter neutralisatie vereischen.

+ Solutio Hydratis kalici.

Kal i I oo g.

Oplossing van Kaliumhydroxyde, waarvan 1 cM? overeenkomt met 4 cM? N. alkali.

Kleurlooze of zwak geel gekleurde, heldere, reukelooze, sterk alkalisch reageerende vloeistof. Soortelijk gewicht 1,180.

Een mengsel van 1 cM? Kaliloog en 20 cM? water geeft met de oplossing van 1 G. wijnsteenzuur in 5 cM? water een wit, kristallijn neerslag.

Sluiten