Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sulfas Physostigmini. Physostigminesulfaat.

(C,,H31Ni0i)lHïS04.

Wit of geelachtig-wit, kristallijn, wateraantrekkend, bitter poeder, dat bij 110° week wordt, bij ongeveer 118° smelt en bij sterkere verhitting verbrandt, zonder iets achter te laten. Physostigminesulfaat geeft met water en met spiritus kleurlooze, neutrale oplossingen.

De oplossing in water (1 = 100) geeft met baryumnitraat een wit neerslag, dat in verdund salpeterzuur onoplosbaar is.

Wordt ongeveer 1 mG. Physostigminesulfaat opgelost in enkele druppels verwarmde ammonia, dan ontstaat een geelroode vloeistof, die bij verdamping op een waterbad een blauwe rest achterlaat. Deze rest lost in verdunden spiritus met blauwe kleur op, welke door azijnzuur in violetrood overgaat met roode fluorescentie.

Physostigminesulfaat moet met zwavelzuur een kleurlooze oplossing geven, die later geel wordt.

Buiten invloed van het licht en met behulp van ongebluschte kalk te bewaren.

Grootste gift per keer 1 mG.

Grootste gift per etmaal 3 mG.

Sulfas zincicus.

Zinksulfaat.

ZnS04.7H30.

Kleurlooze, rhombische kristallen met scherpen metaalsmaak, die aan de lucht zwak verweeren, door warmte smelten en water verliezen. Zinksulfaat is in 0,65 deelen water oplosbaar, doch in spiritus onoplosbaar.

Sluiten