Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Sulfur sublimatum. Gesublimeerde Zwavel.

Flores Sulfaris.

Zwavelbloemen.

S.

Fijn, citroengeel poeder, dat onder ontwikkeling van zwaveldioxyde verbrandt.

Na verbranding van 1 G. Gesublimeerde Zwavel mag niet meer dan 10 mG. vaste stof achterblijven.

+ Summitates Absinthii. Alsemtoppen.

De bloeiende takken van Artemisia Absinthium, Linn. Sp. PI. 848, verzameld kort voordat de bloemhoofdjes geopend zijn.

Bloeiwijze gemengd: knikkende, afzonderlijk of bij paren gezeten hoofdjes, deze tot trossen vereenigd en deze weder tot pluimen. Schutbladen bij alle vertakkingen, ook 1 of 2 dicht onder elk hoofdje; de hoogere lancet- tot lijnvormig, de lagere tot dubbel vederdeelig. Takken en schutbladen grijsviltig door overlangs gerichte balansharen; daartusschen talrijke, langwerpig bolronde klierharen. Hoofdje tot 5 mM. in middellijn, bijna bolrond. Omwindsel van dakpanvorinig gerangschikte blaadjes, de buitenste lancetvormig, de binnenste ovaal, allen met min of meer vliezigen rand en behaard evenals de rest van de plant. Algemeene bloembodem zeer klein, massief, wit be-

Sluiten