Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\\ ordt 1G. Tannalbumine, na op de beschreven wijze gedigereerd en uitgewasschen te zijn, met een oplossing van 1,5 G. natriumcarbonaat in 100 cM? water gedurende 3 uren weder bij 40 gedigereerd, dan mag het gewicht van het onopgeloste gedeelte, na op een gewogen filter verzameld, 3 maal met 10 cM? water uitgewasschen en bij 100° gedroogd te zijn, ten hoogste 350 mG. bedragen.

Na verbranding mag Tannalbumine niet moer dan 1 pet. asch achterlaten.

Tannas Chinini. Kininetannaat.

Lo8 Op

zes deelen Kinine g

in

twaalf deelen Sterken Spiritus 12

Verwarm de oplossing in een waterbad, en voeg er bij gedeelten en onder voortdurend roeren zooveel Tannine bij, als overeenkomt met

dertien deelen Watervrije Tannine 13

Verwarm in een gedekte schaal, totdat het mengsel gelijkmatig geworden is, en giet het uit in

honderd deelen Water jqq

Laat, nu en dan knedende, zoolang staan, totdat het bezinksel tot poeder geworden is. Verzamel dit; pers sterk uit, en laat de in dunne laag uitgespreide massa aan de lucht drogen. rijf ze fijn, en droog het zoo verkregen poeder op een waterbad.

Geelwit of lichtgeel, nagenoeg smaakloos poeder, dat in water weinig, doch in warmen spiritus meer oplosbaar is. _ Wordt biJ een mengsel van 100 mG. Kininetannaat en 5 cM? water 1 druppel ferrichloride gevoegd, dan wordt het mengsel vuilpaars.

Sluiten