Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 deel Kininetannaat geeft met een mengsel van 1 deel verdund zoutzuur en 19 deelen water een nagenoeg heldere, gele oplossing.

Worden 20 deelen water met 1 deel Kininetannaat gedurende 5 minuten geschud, dan mag het filtraat, na met verdund salpeterzuur zuur gemaakt te zijn, door baryumnitraat en door zilvernitraat niet troebel worden.

Wordt 1 G. Kininetannaat gedurende 1 minuut geschud met 50 cM? aether en een mengsel van 3 cM? natronloog en 7 cM? water, dan moet de vloeistof zich bij rustig staan spoedig in twee heldere lagen scheiden en mogen in de grenslaag geen kristallen worden waargenomen. Wordt de vloeistof nu, na toevoeging van 2 G. tragacanthpoeder, nogmaals 1 minuut geschud, van de zich afscheidende aetherlaag 40 cM? in een gewogen kolfje verdampt en de achterblijvende rest bij 100° gedroogd, dan moet het gewicht dier rest 232 tot 248 mG. bedragen, hetgeen overeenkomt met een gehalte van 29 tot 31 pet. kinine.

De uit Kininetannaat aldus afgescheiden kinine moet voldoen aan de eischen, bij Kinine gesteld.

Kininetannaat mag, bij 100° gedroogd, niet meer dan 3 pet. aan gewicht verliezen.

Na verbranding mag Kininetannaat niet meer dan 0,2 pet. asch achterlaten.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

Tanni num.

Tannine.

Acidam tannicuni.

Looizuur.

Lichte, glanzende schubben of een licht, grijsgeel poeder,

Sluiten