Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbrandt onder het verspreiden van een reuk als die van caramel en laat daarbij een met kool gemengde asch achter, die vochtig rood lakmoespapier blauw en, na met zoutzuur zwak zuur gemaakt te zijn, curcumapapier bij het opdrogen roodbruin kleurt. De oplossing van 1 G. Boraxwijnsteen in 5 cM? water, geschud met de oplossing van 1 G. wijnsteenzuur in 3 cM? water, scheidt een wit, kristallijn neerslag af.

De oplossing in water (1 —10) mag door zwavelammonium en door ammoniumoxalaat niet van uiterlijk veranderen en moet, na met een gelijk volumen water en met enkele druppels salpeterzuur gemengd en verwarmd te zijn, met baryumnitraat en met zilvernitraat minstens 5 minuten helder blijven.

Wordt Boraxwijnsteen in oplossing voorgeschreven, dan kan voor 10 deelen Boraxwijnsteen genomen worden een mengsel van 4,25 deelen Borax en 8,35 deelen Kaliumhydrotartraat.

Met behulp van ongebluschte kalk te bewaren.

Tartras kalico-natricus. Kaliumnatriumtartraat.

Sal Seignetti.

C3H2(0H)2C00K.C00Xa.4H;,0.

Kleurlooze, doorschijnende, rhombische kristallen, die bij verwarming smelten. Kaliumnatriumtartraat is in 1,2 deelen water oplosbaar.

Kaliumnatriumtartraat verbrandt onder het verspreiden van een reuk als die van caramel en laat daarbij een met kool gemengde asch achter, die vochtig rood lakmoespapier blauw en een niet lichtende vlam sterk geel kleurt. De oplossing in water (1 = 10) geeft, met een gelijk volumen azijnzuur geschud, een wit, kristallijn neerslag.

Sluiten