Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vocht nogmaals met 5 cM? aether om, en breng ook dezen op het filter. Verzamel, als de aether doorgeloopen is, de afgescheiden morphine, zooveel mogelijk, op het filter, en wasch kolfje en filter met water na, totdat 1 druppel van het afloopende vocht phenolphthaleïne niet meer kleurt; hiervoor mag 7,5 cM? water gebruikt worden. Breng filter met inhoud in het kolfje; voeg 10 cM? 1/l0 N. zwavelzuur toe, en zwenk om, totdat de morphine is opgelost. Filtreer; wasch kolfje en filter met water na, totdat het afloopende vocht niet meer zuur reageert, en titreer de overmaat zuur terug, na toevoeging van 3 druppels haematoxyline, met Vio alkali. Iedere cM? gebonden zuur wijst 28,5 mG. morphine aan.

Dit preparaat vervangt den Vinum Opii aroïnaticum, beschreven in de 3dc uitgave dezer Pharmacopee.

Grootste gift per keer 1 G.

Grootste gift per etmaal 4 G.

+ Tinctura Quassiae. Kwassietinctuur.

Te bereiden uit

twintig deelen Kwassiehout, zeer fijn gesneden en gestampt, 20

l

honderd deelen Verdunden Spiritus 100

Bruingele, zeer bittere vloeistof.

Soortelijk gewicht 0,887 — 0,895.

Sluiten