Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Overgedrukt uit de Nederlandsche Staatscourant van 27 September 1906, n°. 225.J

MINISTERIE TAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

De Minister vau Binnenlandsche Zaken ;

In aanmerking nemende, dat in de vierde uitgave van de Nederlandsche Pharmacopee (Nederlandsche en Latynsche tekst) eenige onnauwkeurigheden en schrijffouten voorkomen, waarvan verbetering vóór de invoering daarvan op 1 October a. s. gewenscht is;

Heeft goedgevonden :

te bepalen, dat de navolgende verbeteringen zgn aan te brengen in de Nederlandsche Pharmacopee (vierde uitgave):

A. Nederlandsche tekst.

In plaats van: Kaliumpermanganaat (1 — 10), leze men bladz. 13 r. 2 v. b.; bladz. 51 r. 4 v. b.; bladz. 54 r. 2 v. o.; bladz. 531 r. 1 v. o.: Kaliumpermanganaat (1 = 20).

Amylum Tritici. Bladz. 38 r. 8 v. o., staat: M = 9 ft, lees: M = 21 ; r. 3 v. o. staat: x — 1,9 ^, lees: x = 4,3 ft.

Extractum Calumba. Bladz. 136 r. 7 v. b., staat: dik , lees: droog.

Extractum Hydrastis liquidum. Bladz. 147 r. 1 v. b., staat: 10 c.M3., lees 10 G.

Extractum Opii. Bladz. 149 r. 3 v. o., staat: 30 G., lee3: 30,5 G.

Oleum Macidis. Bladz. 293 r. 3—1 v. o., leze men aldus: Foelieolie moet voor minstens de helft tusschen 160° en 175° destilleeren; van de rest destilleert een deel bij 175°—200°, een ander deel eerst boven 235°.

Sluiten