Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te nemen? Voorts op liet ontbreken van het lidwoord. Dr. van Lonkliuijzen noemt (bl. 342) als eene eigenaardigheid van Kohlbrügge, dat hij gaarne het lidwoord weglaat en dus de woorden Geest, vleesch, geloof, zonde gebruikt. Hij zegt, dat ook daarin Kohlbrügge's theologisch beginsel zich vertoont. Nu, als Dr. van Lonkhuijzen dan ook maar erkent, dat de Apostel Paulus volgens de grondtaal hetzelfde zeer dikwijls doet, en dat daarin ook het „theologisch beginsel" van den Apostel Paulus zich openbaart! Of zou Paulus zoo slordig geschreven hebben, dat hij willekeurig telkens het lidwoord uitliet?

AANTEEKENING IX bij bl. 30.

Romeinen 5: 12.

Wil men dat Vers zóó verklaren, dat wij persoonlijk in Adam aanwezig waren, en zóó in hem gezondigd hebben, dan moet men vooreerst met de Statenvertaling dat woord „in" laten slaan op het ver verwijderde „Adam", in plaats van op het dichtbij-zijnde „dood", en voorts het Grieksche woordje „epi", dat letterlijk „op" beteekent, met „in" vertalen. Door Augustinus is die vertaling vooral gevolgd, die echter den Latijnschen tekst vóór zich had, waar „op" en „in" door hetzelfde woord „in" weergegeven worden. Onze Statenvertalers hebben zeker naar den Geest juist gezien, dat in deze woorden erfzonde geleerd wordt, en in zooverre geven zij Gods Woord goed weder, maar exegetisch gaat het toch bezwaarlijk aan, dat „in" te laten terugzien op een woord, dat zoo ver af staat.

En voorts, met welk recht vertaalt men hier het Grieksche voorzetsel „epi" met „in" ? De Statenvertalers halen hier wel aan Marcus 2:4, maar ten eerste staat het daar met een anderen naamval, en ten tweede is er geen enkele reden, waarom men niet daar in plaats van „in" kan vertalen „bij" of „voor". Ook wordt aangehaald Hebr. 9: 14: „Een Testament is niet geldig dan onder de dooden". Ook daar kan men vertalen „bij de dooden" of: „op grond van het overlijden". Voorts wordt aangehaald 1 Cor. 15: 22: „Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzoo zullen zij ook allen in Christus levend gemaakt worden." Dat snijdt echter juist alle persoonlijk bestaan in Adam af. Ten eerste zou er dan

Sluiten