Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beklom inderdaad den openbaren leerstoel in het klooster van S. Jacques, en verheerlijkte er de thomistische leer als eene wijsheid, die tegen den tijd bestand zou blijken (1).

En hier, nu wij den jongen Siciliaan, na zooveel doorgestane gevaren, zien aangekomen, waar hij zulk een man van genie en toewijding vond, Avorden wij gestemd tot stille aanbidding der goddelijke Voorzienigheid, die de uitverkorenen tot hunne bestemming leidt met wijsheid en ontfermende liefde.

(i) Processus, 1. c. — Vgl. n°. 67.

Het klooster Saint-Jacgues, dat zoo dikwerf ter sprake komt in het leven van den H. Thomas, bestaat niet meer. De plaats, waar het stond, is sedert eenige jaren kenbaar door het gevelopschrift rue Soufflot, no. 14: Emplacement du couvent Des Dominicains ou Jacobins 1217—1790 célèbre par 1'enseignement d'Albert le Grand et de Saint Thomas d'Aquin par ses sépultures royales et par celle du Dauphin Humbert II qui en se faisant Dominicain donna le Dauphiné k la France.

Vgl. Rohault de Fleury, Les Couvents de Saint-Dominique au moyen age (1903).

Sluiten