Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe éen is deze ziel met den Oneindige geweest! Hoe engelrein in hare bedoelingen!

Niets kenschetst haar beter dan de woorden, uitgesproken in eene vervoering des geestes. — Thomas, wat loon verlangt gij? — vroeg eene geheimzinnige stem. En de Heilige, nedergeknield voor het kruis, hernam: Niets, dan u, o Heer!

invenit se taliter paratum et dispositum ut nullo modo propter aliquod temporale vellet aliquod facere contra Christum.

Sluiten