Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewonderde om zijne toelichting aldus te besluiten: „Wij, die met onze verklaring diep beneden het werk van den zaligen Dionysius blijven, vragen terechtwijzing voor onze feilen. Is er nochtans iets goeds in onzen arbeid, dan zij de eere aan den Gever aller gaven, den drieëenigen God, die leeft en heerscht door alle eeuwen der eeuwen. Amen."

Sluiten