Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haald als: Proc. de vita. — De Bollandisten hebben t. I Martii dit Proces afgedrukt, maar niet in zijn geheel; vgl. Baluzius, Vitae Paparuin Ave?iione?isium, I, 165; II, 7. De gaping begint bij Boll. no. 84, onmiddelijk na de woorden: per illum modum vel quasi, quem dixerat ipse Dei electus. Wat hierop volgt is niet meer het getuigenis van Bartholomeus van Capua, maar van fr. Thomas de Averna, genaamd de Nigra. Het ontbrekende gedeelte is naar den codex colbertinus (nat. bibliotheek van Parijs) in 1873 door Uccelli uitgegeven in een geschrift, dat als titel voert: Due documenti iuediti per la vita di S. Tommaso d'Aquino.

Daar is een tweede Processus inquisitionis, en wel van het jaar 1321, als codex 3113 bewaard in de nationale bibliotheek van Parijs. Het behelst alleen mirakelen van den Heilige; alle zijn andere dan die in het proces van 1319 worden vermeld.

6°. Bernardus Guidonis, Ord. Praed. (1261 —1331). Hij schreef na 1319 zijn Vita S. Thom. de Aquino. Dit geschrift is een samenvoeging van de Tocco en de canonisatie-akten. Dit werk van Bernard Gui is nog nooit in druk verschenen, maar er zijn goede handschriften van, veel meer dan Léopold Delisle aangeeft in zijn uitmuntend boek: Notice sur les manuscrits de Bernard Gui (1879). — Een codex (H. S. 395) der utrechtsche universiteitsbibliotheek bevat een Vita van den H. Thomas door een Anonymus. Dit Leven heeft niets belangrijks wat de Tocco niet reeds heeft. Alleen worden in een aanhangsel enkele legendaire bijzonderheden vermeld aangaande Thomas' dood. Een codex van omstreeks 1350 in het British Museum — de utrechtsche is een eeuw jonger — behelst evenmin iets nieuws.

70. Galvagnus de la Flamma, Ord. Praed. (1283—1340). Hij schreef: Chronica Ordinis Praedicatorum usque ad annum 1330.

Edit. Reichert, 1897.

8°. Henricus de Hervordia (f 1370): Liber de Rebus Memorabilioribus sive Chronicon. Edit. Potthast, 1859.

90. Acta capitulorum generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum. Vol. I. Edit. Reichert, 1898.

io°. Denifle-Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis,

Tom. I (1889) en Tom. II (1891).

ii°. S. Thom. Aquin. Opera omnia.

12°. Verdere opgaven bij Quétif et Echard, Scriptores Ordinis

Sluiten