Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopt de grens ten oosten van Didam en Wehl op Deutichem. Van Deutichem tot bij Etten en Terborgh maakt de IJsel de grensscheiding. De oostgrens laat . zich het best aangeven door een ongeveer rechte lijn van El ten tot even oostelijk van Netterden. De streek tusschen Terborgh en Gendringen komt in veel opzichten met ons dialect overeen, maar wijkt in sommige opzichten af. Dit dialect is nog niet nauwkeurig door mij onderzocht.

Het stadje 's Heerenberg heeft een afwijkend dialect. Deze afwijkingen kunnen bevorderd zijn door invloed van het hof der graven van Bergh, die hier verblijf hielden. In nieuwere tijd is het bovendien het drukke verkeer met Emmerik, dat aan de taal van de bevolking daar een afwijkend karakter geeft.

Het dialect, zooals ik het opgeteekend heb, wordt gesproken door de minder in het verkeer opgenomen bevolking, de boerenbevolking, n.1. eigen-boeren, daglooners en ambachtslieden.

Een gedeelte der bevolking leeft in druk verkeer met de Rijnlanden. Zij gaan daar of geregeld of een gedeelte van het jaar werken en bijna allen brengen er de tijd door, dat ze als boereknecht gaan werken. Hierdoor nemen ze van accent, klanken en woordenschat veel over. Zij verliezen dit echter weer na

Sluiten