Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stak staak, vad%r vader, van vaandel, watyr water, zeik zaak, zal zadel.

Aanm. 1. a in open lettergreep wordt ö in spord sparen.

Aanm. 2. a. blijft in: ah, atymöl, allen, allemaal.

§ 62. a voor r -)- dentaal wordt a. Bv. bat baard, kat kaart, at aard, gan garen, at» erwten naast arfo erwten.

Aanm. 1. a bleef a in: zwat zwart, hat hard, spat%h spartelen, sxelas harst.

Aanm. 2. a wordt 5 in: s%ö%t scherf (schaarde).

§ 63. a voor m wordt a in: lam lam (subst), lam naast lam (adj), kam kam.

Niet in stam stam, tarn tam, zwam zwam, kramp kramp.

§ 64. a voor ld, It wordt o. Bv. olt, oud, hoh houden, kolt koud.

Aanm. Een uitzondering maakt: zalt zout.

Verder komen met e voor de umlautsvormen: kelt koude, g$welt geweld.

§ 65. a in aha wordt 5. Bv. stol staal, slon slaan, trön traan.

§ 66. a voor volgende i (j) wordt e. Deze e werd Wgerm. nog onderscheiden van oorspronkelijke ë.

§ 67. e in gesloten lettergreep blijft e. Bv. dek9 dekken, heb3, hem3 hebben, hehj helft, heka hek, hemp hemd, kelt koude, pep^l populier, mem tepel, lenta lente, ei\ks angst, eng, nauw, eitfl engel, ent einde, meip mengen, dei\kd denken. In de 3e ps. sg. praes. e naast %. Bv. dre%, drix draagt, wes, wis wascht, wast, vet^k, vi^k vangt, he^k, hi^k hangt, velt, vilt valt.

§ 68. e in open of oorspronkelijk open lettergreep

Sluiten