Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drex hij draagt, wis naast wes hij wascht, wast, enz. zie §§ 67, 70.

§ 252. ë wordt i. Bv. ginx gerecht, yizi% gezicht, pli% plicht. Yerder in de 3. sg. praes. Bv. brik hij breekt, trik trekt. Zie § 77.

§ 253. e uit ai > r Bv. s%rf scheef, Aï* hei, enz. zie § 117.

c. Overgang in a.

Yoor volgende r-verbinding (behalve dentaalverbinding)

§ 254. Deze werking van r komt slechts bij e voor, en wel in dezelfde verbinding waarin o tot ö wordt. Vóór enkele r en voor r 4" dentaal vindt men deze umlaut niet. Ook hier heeft deze r -f dentaal rekking veroorzaakt. Zie § 270.

§ 255. e wordt a. Bv. lar%x berg, barg» bergen, starvd sterven, war%k werk.

Voor r -f- dentaal vinden we deze overgang van e tot a alleen bij hat hart.

d. Overgang in o.

1) Yoor volgende l -f- dentaal.

§ 256. Deze Z-invloed schijnt van jongere datum te zijn. We vinden althans voor volgende i als umlantsvokaal e, bv. kelt koude naast kolt koud. Ook giwelt geweld heeft geen o. Deze overgang wordt ge regeld gevonden bij a voor ld, It. Bv. olt oud, kolt koud. Zie § 64. Een uitzondering maakt slecht zalt zout.

2) Yoor volgende l of l -j- konsonant (behalve dentaal).

§ 257. Voor l zien we, dat Wgerm. «, die overi-

Sluiten