Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bv. vatp vangen, vah vallen, hoh houden.

a). Praes. 1. va>^t 2. vaqk, 3. vitale, (ve^k). Praet. vï'n, vïrp, gwartf.

Evenzoo gaat: ha>\9 hangen.

Aanm. naast praet. hvti komt hö>j voor.

b). Praes. 1 .val, 2 valt, 3. velt {vilt). Praet. vvl, vvh, g%vah.

c). Praes. 1. 2. hol, 3. Uit, holt. Praet. h'il, htla, gshoh.

§ 363. 2e klasse. W. Germ. a -ë -ë -a.

Elten-Bergh. ö -v -r -ö.

Bv. lötd laten.

Praes. 1. 2. lot, 3. fó'<, ?o£. Praet. tï't, lï'ta; gglöta. Evenzoo gaat: slopa slapen.

Aanm. blöza blazen, röja raden, breja braden vormen een zwak praeteritum.

§ 364. 3e klasse. W. Germ. ö, au -eo -eo -ö, au.

Elten-Bergh ü, ö• -V -?• -u, ö\ Bv. rups roepen; löpa loopen.

a. Praes. 1. 2. rüp, 3. röp, rop. Praet. rrp, rips g%rüpd.

b. Praes. 1. 2. löp, 3. löp, löp. Praet. tï'p, lï'paj galopa.

Aanm. stö'ta heeft in het Praet. stot, stotagqstotd. c. Praet. Praesentia. § 365. le Ablautsrij. weta weten.

Praes. sg. 1. 2. 3. wet. pl. wet».

Praet. sg. ivös, pl. wöza. part. g^weta.

§ 366. 2e Ablautsrij. do-ga deugen.

Praes. sg. 1. 2. do~x, 3. döx; pl. do-ga.

Praet. wordt zwak gevormd.

§ 367. 3e Ablautsrij. köna kunnen, dörv» durven.

Sluiten