Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De (eventueele) afschaffing mag niet zonder overleg met en toestemming van den Apostolischen Stoel geschieden.

32. Syllabus-stelling: „Zonder eenige schending van het natuurrecht en de billijkheid, kan men de persoonlijke immuniteit, waardoor geestelijken van den last van dienstplichtigheid en werkelijken krijgsdienst worden uitgenomen, afschaffen ; de burgerlijke vooruitgang vordert zelfs die afschaffing, voornamelijk in eene maatschappij, die naar een regeeringsvorm in vrijer zin is ingericht".

Tegen het optreden der Piemonteesche regeering gericht. Het is zeker billijk, dat de geestelijken van den dienstplicht worden uitgenomen, opdat zij zich aan de zielsverzorging en het godsdienstonderwijs der jeugd kunnen wijden. In Duitschland en Oostenrijk zijn de Katholieke geestelijken vrij van dienstplicht.

Katholieke leer: „De dienstplichtvrijheid der geestelijken kan niet zonder krenking van het natuurrecht en der natuurlijke billijkheid afgeschaft worden. Deze afschaffing vordert ook de burgerlijke vooruitgang niet, zelfs niet in eene maatschappij, die naar een regeeringsvorm in vrijer zin is ingericht.

33. Syllabus-stelling: „Het behoort niet uitsluitend aan de kerkelijke rechtsmacht om het onderwijs in de godgeleerdheid bij eigen, haar van nature toekomend recht te besturen".

Veroorzaakt door de vergadering van Katholieke geleerden in München 1863. Indien de Kerk alle volken moet onderwijzen, dan moet zij ook goede leeraars

460

Sluiten