Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O O K w O O K D.

Met een enkel woord wensch ik hier uiting te geven aan mijn groote dankbaarheid jegens U, leden der 1 aeulteit voor Wis- en Natuurkunde, wier onderwijs ik heb genoten, en die mij ook uw vriendschap niet hebt onthouden. Hoeveel ik, m het bijzonder, aan U verplicht ben, Hooggeleerde Kamerltngh Onnes, kunnen slechts zij begrijpen, die evenals ik het voorrecht hebben gehad, onder uw leiding op het Natuurkundig Laboratorium werkzaam te zijn en uw vriendschappelijke hulpvaardigheid te leeren kennen; ook bij het samenstellen van dit proefschrift heb ik daarvan de ruime blijken mogen ondervinden.

Sluiten