Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Tabellen.

In de onderstaande tabellen vindt men de uitkomsten der isothermbepalingen: alleen de homogene toestanden zijn er in opgenomen. Bepalingen van begin- en eindpunt der condensatie, als niet met groote nauwkeurigheid verricht, worden onder voorbehoud medegedeeld. Ze zijn aangeduid door de teekens b. c. en e. c. (begin en einde condensatie). Bij het opmaken van het gemiddelde van den laatsten kolom, welks beteekenis uit het vervolg blijken zal, zijn genoemde punten buiten rekening gelaten. Een sterretje achter een waarneming wil zeggen een groote afwijking, die aan een toevallige fout moet worden toegeschreven.

Sluiten