Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat noodig was, te groot werd, bij de temperatuur van 145° bijna even groot als het aantal der bepaalde punten. Een vrij goede overeenstemming werd verkregen met de formule Clausius, die behalve een met de temperatuur veranderlijke attractieconstante, nog een nieuwe volumenconstante bevat. Ze luidt:

(* + (7HVI (*-6) = RT'

waarin /3, b en R constanten zijn, a daarentegen een functie van de temperatuur. In zijn eerste verhandeling nam Clausius de a omgekeerd evenredig aan de temperatuur, en toonde aan, dat de waarnemingen van Andrews over koolzuur dan vrij goed door de formule worden weergegeven ; later koos hij een meer algemeene temperatuurfunctie, die o. a. voor aether goede resultaten opleverde. K

De vorm a= ^ wenl nu ook voor het chloormethyl

op de proef gesteld. Te dien einde werden uit de kritische grootheden, temperatuur en druk, K en b -f [3 berekend, met behulp van de bekende formules:

RTt . , , Tr 27 R2T*3

• = & + £ K =

8 pi 64 Pk

waarin de index k de kritische grootheden aanwijst. Hierbij moest een voorloopige waarde voor R worden aangenomen. Voor de bepaling van b en (3 afzonderlijk, benevens van R, werd de isotherm van 145° gebezigd.

Sluiten