Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel ander standpunt staan, komen hunne geschriften ons dikwijls onbevredigend voor, of zij verzwakken in ons het gevoel van de noodzakelijkheid der ethische beginselen.

Liberatore geeft in een handig boekje Principes cl'Economie Politique (Oudin, rue de Mézières 10, Paris) de hoofdtrekken der economische wetenschap met de scherpte, die wij van een leerling van Sint-Thomas mogen verwachten. Périn gaf eene reeks economische werken uit, waaronder Premiers Principes d'Economie Politique {Victor Lecoffre, Paris). Aan te bevelen zijn ook: Devas, Grundsatze der Volkswirthschaftslehre (Herder, Freiburg im 15reisgau), welke Duitsche omwerking de voorkeur schijnt te verdienen boven het oorspronkelijk Engelsche werk; Ratzinger, Die Volkswirthschaft in ihren sittlichen Grundlagen (Herder); Antoine, Cours d'Economie socicde (Guillaumin et Cie, Paris), die een ruime plaats aan de ethica afstaat.

§ 1. De Economie als Wetenschap.

14. De staathuishoudkundigen zijn het lang niet eens over de zuivere definitie hunner wetenschap. Wij zouden haar kunnen noemen met P. Antoine: „De wetenschap, die de wetten vaststelt van de werkzaamheid des menschen met betrekking tot de stoffelijke belangen der maatschappij." Ofwel, in den grond der zaak hetzelfde, alleen wat uitvoeriger, met Minghetti: „De wetenschap, die de

Sluiten