Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er ook eene, wanneer vier heeren zich onderling verbinden tot een kaartclub. Daar bestaan dus verschillende soorten van maatschappijen, die alleen in de algemeene trekken met elkander overeenkomen, maar voor het overige in wezen verschillen.

De mensch is van nature zoo aangelegd, dat hij behoefte heeft aan maatschappelijke verbinding. Hij zoekt zich met zijns gelijken te vereenigen tot de meest verschillende doeleinden. Geïsoleerd voelt hij zich machteloos, doch sterk in de vereeniging. Maatschappelijke verbinding is een uitvloeisel van de natuurwet, het recht daartoe wordt niet eenvoudig ontleend aan een of ander positief wetsartikel, maar is een natuurlijk recht.

Niet alleen is maatschappelijke verbinding in het ah/ent een, een eisch der natuur, maar een paar soorten van maatschappijen heeft zij zelve noodzakelijk gemaakt. De meeste soorten van maatschappijen vormt de mensch naar vrije keuze, met name alle, die een beperkt doel hebben; zooals die met een wetenschappelijk, die met een liefdadig doel, enz.. Door de oprichting daarvan volgt de mensch wel den algemeenen trek zijner natuur; maar deze brengt niet de noodzakelijkheid mee van deze soort van maatschappij. Daarom bestaat ook de grootste vrijheid in de samenstelling en organisatie er van: vrijheid in de aanneming der leden, in de vaststelling van het doel, in de keuze der middelen, in de bevoegdheid van het gezag, in de verplichtingen der leden. Dit noemt men vrije maatschappijen. Doch zoo zijn zij niet alle. Daar zijn er ook, die de natuur voor den mensch noodzakelijk heeft gemaakt. Het bestaan b.v. van muziek-

Sluiten