Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evolutie. Alleen moeten de proletariërs de dictatuur in handen nemen om het historisch ontwikkelingsproces voorHut te helpen. Want de geschiedenis leert, dat de wijzigingen in de maatschappij altijd het gevolg waren van de emancipatie eener onderdrukte klasse. Welnu die onderdrukte klasse is thans het proletariaat. Hiervan moet dan de maatschappelijke hervorming uitgaan, niet van bovenaf worden aangebracht.

124. Marx maakte het utopische socialisme tot een wetenschappelijk. Zijne theorie luidt in het kort, dat de socialistische maatschappij eene noodzakelijke, historische ontwikkeling is van de kapitalistische. Om dat te bewijzen had hij vooreerst noodig eene algemeene theorie over historische ontwikkeling, en vervolgens moest hij het eigenaardige karakter der kapitalistische periode in het licht stellen. Het eerste geeft zijn historisch materialisme en tot het tweede voert ons zijn waarde-theorie. „Deze twee groote ontdekkingen, zegt Engels: de materialistische historie-beschouwing en de ontsluiering van het geheim der kapitalistische productie door middel der meerwaarde, danken wij aan Marx. Daarmee werd het socialisme eene wetenschap."

125. De Materialistische historie-beschouwin<j of het historisch materialisme.

Zijne algemeene theorie over de geschiedkundige ontwikkeling kan men in vier punten samenvatten.

1". Met Hegel, uit wiens school Marx en Engels voort-

Sluiten