Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel te zeggen voor de benoeming van eene commissie uit en door de arbeiders gekozen, wier medewerking tot het vaststellen van het reglement of aanbrengen van wijzigingen gevorderd wordt? Ook in andere opzichten kan zulk eene commissie nuttig werken om moeilijkheden weg te nemen of te voorkomen.

Dewijl de vrede in de industriëele wereld en het welzijn van alle producenten van zoo groot belang is voor de geheele maatschappij, en dewijl ondanks de beste regelingen toch allerlei moeilijkheden kunnen ontstaan, mag men met recht van het openbaar gezag vragen, dat het dooi1 bemiddeling van officieele lichamen den weg tot oplossing dier moeilijkheden effent.

(/. Hij de opzegging der arbeidsovereenkomst kan van weerszijden grove willekeur het woord voeren. Een willekeurig ontslag, ook al strijdt het niet tegen de strikte rechtvaardigheid, kan van den kant des patroons zeer ongeoorloofd zijn. Daarvan mag een arbeider, die dikwijls nog de kostwinner is vooi1 een vol huisgezin, het slachtoffer niet worden. Hij moet zeker zijn, dat hij, buitengewone omstandigheden niet meegerekend, zonder zijn schuld niet plotseling op straat worde gezet.

Eene gewelddadige opzegging, althans schorsing van de overeenkomst is de werkstaking. Xa hetgeen wij over de staking gezegd hebben (Hoofdst. X, go) is het duidelijk, dat het staatsgezag door gepaste maatregelen haar moet trachten te voorkomen; dat het misbruiken en geweldpleging moet onderdrukken; dat het degenen, die willen werken, in hun recht en vrijheid moet beschermen. Maar de staat heeft niet per se het recht om kort en

veel te zeggen voor de benoeming van eene commissie uit en door de arbeiders gekozen, wier medewerking tot het vaststellen van het reglement of aanbrengen van wijzigingen gevorderd wordt? Ook in andere opzichten kan zulk eene commissie nuttig werken om moeilijkheden weg te nemen of te voorkomen.

Dewijl de vrede in de industriëele wereld en het welzijn van alle producenten van zoo groot belang is voor de geheele maatschappij, en dewijl ondanks de beste regelingen toch allerlei moeilijkheden kunnen ontstaan, mag men met recht van het openbaar gezag vragen, dat het door bemiddeling van officieele lichamen den weg tot oplossing dier moeilijkheden effent.

(/. Bij de opzegging der arbeidsovereenkomst kan van weerszijden grove willekeur het woord voeren. Een willekeurig ontslag, ook al strijdt het niet tegen de strikte rechtvaardigheid, kan van den kant des patroons zeer ongeoorloofd zijn. Daarvan mag een arbeider, die dikwijls nog de kostwinner is vooi1 een vol huisgezin, het slachtoffer niet worden. Hij moet zeker zijn, dat hij, buitengewone omstandigheden niet meegerekend, zonder zijn schuld niet plotseling op straat worde gezet.

Eene gewelddadige opzegging, althans schorsing van de overeenkomst is de werkstaking. Xa hetgeen wij over de staking gezegd hebben (Hoofdst. X, go) is het duidelijk, dat het staatsgezag door gepaste maatregelen haar moet trachten te voorkomen; dat het misbruiken en geweldpleging moet onderdrukken; dat het degenen, die willen werken, in hun recht en vrijheid moet beschermen. Maar de staat heeft niet per se het recht om kort en

Sluiten