Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist door het Christendom in de wereld gebracht, waren buiten het Christendom nergens te vinden.

Men toont een volslagen onbekendheid met het wezen van het Christendom, — en dit kan ons bij de woordvoerders van het Socialisme, die veelal geen christenen, maar Joden zijn, niet verwonderen, — als men het Christendom als vijandig tegenover de arbeidende klassen, vijandig tegenover de beschaving voorstelt en dan tot bewijs aanhaalt de beweringen, welke men uit de meest hartstochtelijke bestrijders overschrijft. Zoo doet o.a. LOZINSKY, die bovendien nog de laagheid begaat, NlETSCHE over te schrijven, zonder te vermelden, dat deze moderne antichrist het Christendom bestrijdt, omdat het optreedt voor de rechten der lagere klassen.

Wil men goed inzien, hoe het Socialisme tot die heftige bestrijding van het Christendom is gekomen, dan moet men niet gaan zoeken bij de tegenwoordige nabloeiertjes, maar bij de Vaders van het Socialisme. Dit is ook noodzakelijk om een andere reden. De tegenwoordige woordvoeders van het Socialisme verschuilen zich altijd achter de nuchtere, niets-zeggende phrase, welke niet anders dan een uitvlucht is: godsdienst is privaatzaak. Daarom moeten wij een doorslaand bewijs hebben, dat het Socialisme principieel vijandig staat tegenover eiken godsdienst.

Het is een zeer geliefkoosde, maar daarom nog niet altijd juiste manier om de vijandigheid van het Socialisme tegenover den godsdienst aan te toonen door min of meer krasse uitspraken van ongeloof, die bij sociaal-democratische schrijvers gemakkelijk zijn te vinden, aan te halen. Dan gebruiken fle socialisten als mondstopper voor het oogenblik altijd de uitvlucht, dat dit wel private opinies zijn van socialisten, maar dat de partij, de socialistische leer daar6

Sluiten