Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit te brengen tegen den godsdienst van het Kruis, dan zouden wij de geheele socialistische partij-literatuur moeten aanhalen. Wij willen voorbijgaan al de beschuldigingen, welke socialistische schrijvers bij andere tegenstanders van het Christendom geborgd hebben. Want alles, wat ooit tegen het Christendom gezegd is, is hun goed, als het maar tegen het Christendom is; zoo is bijv. de bekende brochure van LOSINSKY een verzameling van al het vuil, dat verschillende felle papenhaters in den loop der 19e eeuw tegen de Kerk geslingerd hebben.

Wij zullen de meest kenmerkende beschuldigingen aanhalen, die in nauw verband staan met de rol, welke het socialisme meent te moeten vervullen, en die zij daarom met voorliefde^ uiten.

9. »De Godsdienst der Onderworpenheid."

Bovenaan staat de bewering, dat het Christendom een godsdienst van slaafsche onderworpenheid, en daardoor, zoo scherp als mogelijk is, staat tegenover de belangen der arbeidersklasse, die omhoog wil. Deze beschuldiging ligt voor de hand. Is namelijk het socialisme de Verlosser voor het proletariaat, om het te bevrijden uit de slavernij van het kapitaal, is er niemand en niets anders om het ware geluk aan het volk te brengen, dan mag ook niemand zich verstouten als redder van het volk op te treden, dan moet iedere andere wereldbeschouwing, godsdienst of niet, bestreden worden, zij is een concurrent van het socialisme en moet dus aan het volk als vijand worden afgeschilderd. Daarom beweert men, dat het Christendom de godsdienst is van de laffe en domme onderworpenheid, die als eerste gebod beveelt: Gij zult bukken en buigen en daarbij geen mond opendoen; het Christendom is de godsdienst der

44

Sluiten