Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem zou dus kalizeep als antisepticum geschrapt moeten worden.

Hij haalt verder Di Mattei ') aan die betere resultaten vond zonder echter eenige concentratie aan te geven en cholera vibriones doodt in een tijdsverloop van weinige minuten tot 27 uur varieerend. Typhus bacillen blijven, volgens hem 4 dagen leven en staphylocc. pyog. aur. zelfs 8 dagen. Miltvuur wordt niet gedood, hoogstens verzwakt.

Verder bespreekt hij de proeven van Gruber4). Deze onderzoeker wijst op de beteekenis van de verschillende virulentie der culturen. Ook hij wijst nog op het verschil van vloeibare en vaste voedingsbodems.

Reithoffer zelf vindt, dat de desinfecteerende kracht van 0,2—0,5 °/<> kalizeep oploss. niet groot is maar wel van 1 a 5 % opl.. 10 % zeep doodt de cholera vibriones ook de Massaua vormen in Va min. In 0,1 °/0 opl. leeft de cholera vibrio zelfs nog na 2 uur.

Hij stemt met Nyland en Jolles in „dass man Wasche, Kleider und Möbel u.s.w. einfach durch Einlegen und Waschen in Seifenlösungen, die Hande einfach durch Waschen mit Seife rasch und völlig sicher von Cholerakeimen desinficieren kann."

Ook bij typhusbacillen krijgt hij goede resultaten: 10 n/„ doodt reeds in 1—3 min. Hij raadde die dus aan, waar andere middelen niet voorhanden zijn.

Behalve de kali-patent Seife vindt hij de andere soorten bij bact. coli comm. wat zwakker, zelfs de 5 #/o oplossingen. Tegenover etterbacteriën echter vindt hij zeep on-

1) Bollet, della R. acid. med. di Roma XV 88 ee 89, ref. uit Baumgarten's Jahresberieht Bd. V pag. 3-28.

2) Report of the 7. International congress of Hygiëne, f.ondon 1891

Sluiten