Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar alleen verzwakte culturen van pyocyaneus in 5 minuten werden gedood. Toch blijkt 50 % alkohol kiemdoodend te zijn. Ahlfeld noemt zelfs endometritische uitspoelingen met 50 % alkohol „eine griindliche Desinfection".

Voor staphylococcus geeft Epstein in tabel III dit resultaat op:

Alkohol Alkoh.

Tiid v.

absolutis- abso- 80 % 50 % 40 % 25 %

inwerking. gimus ,ut

j

3 min, + + + + + + 1° d.

5 min. + — — — — + le d.

+ - — + 2® d.

+ + 3e d.

10 min. -f- -}- — — — + lc d.

3e d. -f 5e d. — 3« d. —

9e d. — | 5e d. +

Bij samenvoeging van sublimaat^ carbol, lysol of thymol met 50 % alkohol bleek de werking dier desinfectantia veel sterker dan in hunne verbinding met water bij gelijk % gehalte of met alkohol van lager % gehalte.

Alkohol verhoogt de imbibitie. Legt men droge draden op water dan drijven ze nog ± 4 minuten, terwijl ze reeds bij 35 % alkohol dadelijk zinken, welke snelheid toeneemt met het hooger alkohol percentage. (Dit is waarschijnlijk overeenkomend met de theoretische verklaring van Braatz, berustend op luchtverdrijving door alkohol, zooals hierboven reeds is aangehaald).

Dat Poten minder gunstige resultaten kreeg schreef Epstein toe aan het gebruik van 96 % alkohol. Poten erkent wel de meerdere disinfecteerende kracht van de lager %tige alkoholen, ondanks zijn beweren op een andere plaats

Sluiten