Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Resultaat proef VI.

Tijden. Carbol 5 %. S. S. K. N. S. S. K.G.

1 min. 450 coloniën. 352 coloniën.

2 „ 44 4

3 „ 0 2

4 „ 468 0

5 „ 3 1 2

6 „ 7 1 8 „ 2 7

10 « 0 0 2

12 „ 0 2

15 , 0 0

20 „ 0 0

30 „ 0 0

Controle. ontelbaar veel. ontelbaar veel.

Vergelijken we in dit resultaat de uitkomst der met desinfectantia behandelde tegenover de niet behandelde stiften, dan zien we reeds dadelijk de enorme werking en tevens het geringe verschil van de beide soorten zeepspiritus.

Ik mag echter niet onvermeld laten, dat de zeepspiritus blijkbaar de pus laat opzwellen en ten deele losmaakt van de stiften, zoodat er ook mechanische reiniging plaats grijpt. Er ontstaat een bezinksel op den bodem van het buisje, en het was nu voorzichtigheidshalve aangewezen, mijn aandacht ook aan het bezinksel te wijden.

Proef VII.

De stiften, die bjj de vorige proef waren geinfecteerd, werden gedeeltelik voor deze proet gebruikt. Ik nam hoofdzakelijk de grenstyden, die ik bij vorige proeven had gevonden, nl. 5, 10, 15, 20, 30 en 60 minuten. De stiften werden na de bewerking met spirit, sap. kal. Nederl.

Sluiten