Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redeneeringen mag betreffen, maar slechts het constateeren van coëxistenties.

Ei is geen materiaal voor dit punt: ergo kunnen de debatten tot latei' worden uitgesteld en bepalen wij ons voorloopig tot liet „non patet." Toch stellen wy er piys op dezen vorm als een afzonderlijken, zij het dan ook niet zuiver waargenomen vorm, naast de andere te stellen, omdat het volstrekt niet is uitgesloten, dat lijj nog ontdekt wordt en ieder neuroloog om het belang van de zaak verplicht is op den uitkijk te blijven zitten.

In de fransche school, vooral door Déjerine en zyne leei lingen, wordt als karakteristiek kenmerk van de zuivere aphasievormen opgegeven, dat de langage intérieur intact is. Ik moet erkennen dat ik geen recht duidelijk begrip van de langage intérieur kan krjjgen en mij steeds moet a ei genoegen met de vage notie, die verkregen wordt door de uitwendige reacties, waarvan enkele moeten zijn weggevallen om überhaupt aan aphatische stoornissen te denken. Hoe minder reacties zijn weggevallen, m. a. w. hoe zuiverder en partieeler de stoornis is, hoe zuiverder ik mjj de langage intérieur voorstel; maar dat is een conclusie op grond van mijn diagnose en geen kenmerk voor mijn diagnose.

Zekei is liet, dat de algeineene symptomen bij de zuivere vormen neiging hebben op den achtergrond te wijken.

De anatomische gegevens, die er tot nog toe bekend zy'n, geven geen recht om, zooals de schemata het teckenen en zooals Déjerine het tot op 1896 nog beweert, te zeggen dat de zuivere aphasievormen afhankelijk zyn van stoornissen, die niet in de corticaliteit van de taaizone, maar in af- en toevoerende banen zetelen. Na zijn zooeven besproken klinische observatie van Jan. 1898 kan D. dit ook niet meer volhouden.

Op het oogenblik kan, naar het mij voorkomt, slechts \ astgesteld worden, dat er geen grove verwoestingen in

Sluiten