Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

asjebliest en een vloek. Naam. woonplaats, beroep, bekende woordreeksen etc. kunnen niet worden uitgesproken, toch komt het juiste aantal van klanken.

b. Het naspreken en

r. Het luid lezen zijn eveneens onmogelijk. De pogingen schijnen enorme krachtsinspanning te kosten.

IV. Voor het schrijven:

n. Van spontaan schrijven is geen sprake. Zelfs zijn eigen naam kan hij niet neerzetten. Gevraagd om de cijferreeks voort te zetten na 1, 2 schrijft hij de •'! nog goed op, 4 en 5 onherkenbaar en geeft daarna den moed op.

I>. Op dictaat schrijven is geheel onmogelijk; als er enkele letters worden opgegeven, komen de onzinnigste krabbelingen voor den dag.

<■. Copieeren. Met groote moeite en trek voor trek wordt het voorbeeld heel slecht nagebootst. Orthographische fouten worden «laarbij niet verbeterd. De pogingen inet blok letters geven volkomen dezelfde resultaten als het manueele schrift.

De opvatting van melodieën schijnt niet geleden te hebben.

Deze patiënt vertoont dus het beeld van de totale aphasie, waarbij do sensorische functies evenzeer als de motorische hebben geleden.

Er schijnt een belangrijke graad van dementie; de stemming van den patiënt is volstrekt niet in overeenstemming met zijn toestand. Het onderzoek op liet lezen bewijst dat het opvatten van geschreven zinnetjes toch heel wat anders is dan van de enkele woorden en dat woordblindheid of cecité verbale toch eigenlijk een onjuiste benaming is.

Sluiten