Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blauwe ringen aan met dubbele contouren, die soms aan een kant een opening hebben en dan halve manen gelijken. Ze hebben de grootte van een leucocyt of een epitheliumcel. In de omsloten holte bevindt zich een helder blaasje of een lichaampje, met sterk lichtbrekende korrels gevuld, beide voorzien van een krans van trilharen, die het lichaampje zoowel als den geheelen ring in draaiende beweging brengen. Soms ziet men deze lichaampjes ook tot rust gekomen, zonder ring, en kan ze dan licht verwarren met trilhaarepithelia.

2°. Op amoeben gelijkende vormen. Uit de tot rust gekomen embryonen ontwikkelen zich ronde of ovale eencellige organismen, die amoeboïde bewegingen vertoonen. De kleinere zyn zoo groot als een plaveiselepithelium, de grootere wel vier maal zoo groot. Ze bezitten een korrelig protoplasma, een of meer vacuolen en een groote ronde of halvemaanvormige, meestal roodachtige kern. Men vindt deze alleen in zeer versch sputum. De contouren zyn niet duidelijk, het grootste deel der cel is bezet met trilharen, die ook nabijliggende leucocyten in beweging brengen. Niet zelden is hun vorm gestrekt of gebogen, met elkaar bijna rakende uiteinden.

3°. Geèncysteerde vormen. Metaal- of parelmoerglanzende blazen van verschillende grootte. Beschouwt men deze langdurig, dan ziet men het omhulsel zich plooien en meer en meer het aspect aannemen van een donkerder gekleurd,, bruinrood of geelgroen net. Men zou ze nu voor een verontreiniging van het sputum kunnen houden, indien niet uit het lichter glanzende hyaloplasma pseudopodiën werden uitgestoken. De roodbruine kernen, die zich in het hyaloplasma bevinden, veranderen daarby ook van plaats. Deze geëncysteerde vormen ziet men nu dikwijls uiteenvallen (door uit-

Sluiten