Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datum aantal hoestbuien subcutane injectie

7 Juli 7

8 * 8 9 » 9

10 » 8 10 c.c. serum I.

11 » (gedeeltelijk) 2

V ertoont 1 7 Juli nog typische kinkhoestaccessen.

III. No. 230, 8 maanden oud, hoest 3 weken; onderzoek op den b. pert. E. positief. Heeft temp. verhooging, waarschijnlijk door een otitis media.

Datum aantal hoestbuien subcutane injecties

3 Juli 23 71/2 c.c. serum I.

4 » 16

5 » 26 10 c.c. serum I.

6 » 37

< » 36 10 c.c. serum I.

8 » 40

9 » 36 10 c.c. serum II. 10 > 25

11 » 23 10 c.c. s rum II.

12 » 22

13 » 25

14 » 20 10 c.c. serum 11.

15 » 20

16 » 16 17 » 18

Langer dan 2 maanden hierna nog onmiskenbare kinkhoestbuien.

IV. No. 228, 16 maanden oud, hoest minstens 4 weken.

Datum aantal hoestbuien subcutane injecties

3 Juli 26 5 c.c. serum I.

4 » 14

'5 » 16 10 c.c. serum 1.

6 » 20

" * 18 10 c.c. serum I.

8 » 19

9 » 14

10 * 13 10 c.c. serum II.

Sluiten