Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

28

4268

BibliottiEca Academica uirraiem,

\ Verzameling van Werken, geschreven \ door, of tegen, of over de

* \ HOOGLEERiREH

ctAn \ aa"ie

en \ Utreehtsehe Akademie,

Provincie \ van af hare oprichting tot

\ onzen tijd,

UTKbtH 1. \ sedert 1877 bijeengebracht door Kerkelijke en \ G. D. $0^ H-Gz, Wereldlijke \ ~

Gesehledenls, ten van die Professo¬

ren, Afbeeldingen der Plaats- verschillende Maske-

besch rij Ving \ rades Gelegenheids

\ sehrilten, Gelegen-

Eeelltswezen, \ heidsprenten, Gedenk-

. e \ penningen enz. be-

Gildewezen, \ treffende de Ge-

Nijverheid enz. \

\ Akademie, en

\ van de _ \ studenten-

$oeken, Plaatwerken, Teel<eningen, \ feesten.

Prenten, Portretten, Historie- \

penningen, Ütrechtsche punten. 0

\

Verkooping bij H. G. BOM, op 21 en 22 Februari 1900.

STAD

Sluiten