Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 Het Gouvernementsgebouw (De Paus-Huizen); ■"> verschillenden. — De Yeeartsenijschool; 10 verschillenden; te zamen 15 steendrukken en photo's. folio en 8o.

227 Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, de Munt, het Paleis van Justitie, de Schouwburg, de Zwemschool, de Willemskazerne en andere meest openbare gebouwen; 26 steendrukken, 4o en 8o, waarbij zeldzame.

228 Oude Gracht. - Gezichten op verschillende punten langs de gracht, in onderscheidene tijden: Viebrug, Jansbrug, liever- of Bezembrug, Stadhuisbrug, Vischnxarkt, Hooge Koorenmarkt, llodenburger- of Hamburgerbrug, Smeebrug en Geertebrug; 11 gravures en 18 steendrukken; te zamen 21) sts. folio, 4o en 8o.

229 Maliebaan. Gezichten van ter zijde, van 't begin, van 't einde en van de Gilbrug: stel van 4 gravures naar .T. A e r s t e g e, door J. J. 1 e Y e a u en P. J. D u r e t, benevens^ •» Duitsche tegendrukken, van de Xrs. I, 3 en 4, door B. F. Leizelt; te zamen 7 sts. folio

230 Geschiedenis van (1e Stad T trecht. Merkwaardige gebeurtenissen, tusschen de regeering van den Bisschop David van Bourgondië en den Vrede van 1713; 13 gravures waarvan 5 in 2 staten, te zamen 18 sts. 8o en 12o.

". !] De Xeude in 1(518. Het afdanken der AVaardgelders door Prins Maurits; 2 verschillenden, niet den Arminiaanschen eegschaal, en 2 verschillenden, naar J. Bulthuis en •T. Buvs; de 2e v. en m. d. 1., te zamen 5 gravures. 4o en 12o.

2o2 Het beleg van 1 treelit in 1072. Plans der Stad en omliggende vestingen, 2 verschillenden: (het) presenteren der Stadts sleutels an den Koning van Yrankrijk, 2 verschillende drukken: het afzetten der Oude Regenten; Gedenckteecknen van de Franse vlucht uyt TTytrecht; te zamen fi etsen van Romein de H oo gh e e.a., folio en 4o.

233 De Neude in 1786/7. 'T in den eed neemen der Schutterige, den 20sten Maait 1786: (met de letter, benevens een zeer zeldzame proefdruk vóór alle letter). — 't Groote Feest (met den tempel) in 1787: (zeer zeldzaam prentje.) — Afbeelding- van de Parade op den 2en September 1787: (ets van J. .T el g er hu is Rz., in 2 verschillende drukken).— Afbeelding van de Xeude bij de verlating van Utrecht, s nachts na den XA September 1787; (2 verschillenden:

ets van T. .Telgerhuis Ez., en gravure van R. Y i n k e1 e s, naar T. B u y s): te zamen 7 gravures, folio en So.

234 Patriotsche bewegingen in 1786/7. — De Yroedsclian be ëdigt het nieuwe regeei'ingsi'eglement den 20eu Afiiart

Sluiten