Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gravure van J. Houbraken, naar J. AV a n d e 1 a a r. folio en 4o.

2-13 Abraham van Brienen, Pastoor der St. Geertruida Iverk in 1640. Zeer fraaie folio gravure door v a n 1) ij c k, naar G- AV ijckersloot.

244 Joliannes AVtenbogaert, Remonstrantscli Predikant. 5 Verschillende portretten, waarbij o. a. de fraaie gr. 4o gravure van TV I) e 1 f f, naar P a u 1 u s Moreels e. 4o.

245 Carel Rijkwaert en Jacobus Taurynus, Remonstrantsche Predikanten; de le in 4o gravure van C r i s p ij n de Passé; de 2e in folio gravure van H. Iiary. -— Z e ] dz a a m.

246 Johan Abraham Blanck en Jacobus de Groot, Hervormde Predikanten. 2 Folio gravures, de le van P. H. Jonxis, naar van C u y 1 e nb u r g h. 1790 P; de 2e van P T a n j é, naar J. M. Quinkhard. -—- Ds. Bronsveld, Felix, Koningsberger, Ruytenschild, Schijvliet, Schouten, Verhoef en Wolf, Predikanten. 12 Photograpkische portretten, alb. form.; te zamen 14 sts.

247 Xicolaas de Berck, Gillis van Ledenberg, Gerardus van Wassenaar e. a. groote mannen in de Regeering van de Provincie of de Stad Utrecht. .18 sts. folio, 4o en 8o, waarvan 7 gravures.

L4S Carel Baron van Boetzelaer, Lientenant Generaal, Gouverneur van de Willemstad enz. enz.; overleden te IJsselstein, den 21 Sept. 1803. Zeer fraai groot folio portret, door en naar R e i n i e r Vinkeles. 1793, in proefdruk vóór alle letter, in proefdruk met de letter, in gewone druk, en in steendruk, 4 sts.

249 Otto Derck Gordon, Collonel van liet Genootschap Pro Patria et Libertate te Utrecht. 6 Verschillende portretten, waarbij o. a. een fraai gekleurd exemplaar van de folio gravure van R. A i n k e 1 e s en C. B o ge r t s naar C. v a n C u y 1 e n b u r g h. 1784, een zeldzame zwarte kunstplaat van voornoemd portret, drie verschillende drukken van het medaillon-portret, uit de Vaderlandsche Chocolaad, enz. folio en So.

250 C..- G... Vissclier, Bevelhebber van het Burgervaandel Turkijen, en .Tohannes van der Vlerk, Corporist van genoemd vaandel; beiden gesneuveld in het gevecht bij het Dorp de A aart den 9en Mey 1787. \ an ieder twee verschillende portretten. 4 sts. 4o en 8o.

251 .Tan Kuiper, gemeenlijk genaamd .Tan Praktiseer, geboren 10 AI aart 1638, oude stijl, te Klein Ammers bij Schoonhoven. Hij heeft in zijn eerste huwelijk gewonnen Achttien Zonen, en in zijn tweede rIwee Zonen en Twee Dochters;

Sluiten