Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:.'GG 1673. Utrecht door de Fiansclien verlaten, den 23 November. V. L 3e d. blz. 126. Tin. Afe.

207 1687. De Staien van rtreeht bieden den Franschen vluchtelingen liet burgerschap aan. v. L. 3e <1. blz. 3 55. Tin. Afg. 2('8 1183. Kerepenning van het Utrechteche Wapengenootschap „Pro patria et libertate", opgericht den 2en of oen February 1783. De Meyer (fecit). v. L. verv. VIII No. 596 A Zilver.

269 1783. Op de wapening der burgerij te Utrecht, den 24 Juny 1783. V L. verv. VIII. No. 59S. Koper.

270 1780. Opliet beëedigen van het regerings-reglement, op de diende te Utrecht, den 20 Maart 178(i. v. L. verv. IX.No. 639 B. Zilver.

271 1810. De R. K. Kerk te Rysenburgh ingewijd, den 1 Augustus 1810. G. H. f(ecit.). Zilver.

272 1853. 's Rijks Munt door Koning Willem III met een bezoek vereerd, September, v. d. K.(ellen fee.) Dirks No. 747. Brons.

273 1853. Koning Willem III bezoekt Utrecht, September.

D No. 748. Brons

274 1863. 50-Jarig bestaan van het Koninkrijk der Xederlanden (geslagen aan 's Rijks Munt, 28 November 1863.).

O. No. 898. Brons.

27ö 1863. Op hetzelfde feit, kleiner. D No. 899. Brons. '17(> 1864. 25-Jarig Burgemeesterschap van Mr. X. P. J. Kien, den 21 Maart 1864. 1). van der Keilen f(ecit.) Brons.

277 1874. 25-Jarig Koningschap van Z. M. Willem III; hulde van de Stad Utrecht. (12 Mei.) .T. P. M.(enger) f(ecit.) Brons.

278 1874. 4e Eeuwfeest van de Hieronvmus-School (9 December.) Brons.

279 1887. Mr. C'. Gerliugs, 25 Jaar lid van het bestuur van het Collegium Musicum l ltrajectinum. Brons.

280 Schutterij-penning van 1661. Zilver. 15 gr.

281 .Tachtpenning voor het landgoed van de Familie van Asch van Wijk. Tin.

282 Hondepenningen (weelde-honden) van 1861, 62, 64, 66, 68, 78, 82, 83 en 91. Koper: (waakhonden) van 1864 en 66. Lood: te zamen 11 sts.

283 Adrespenningen van H. Dickhooff, Horlogimaker, op de Oude Gracht; P. Yrondy & Co., Fabriek van Parapluies, Oude Gracht tusschen de Stadhuis- en Bezembruggen. No. 39; L. Stumm, Koffijhuis de Doelen, achter den Dom, enz. 4 sts. Koper.

UTRECHTSCHE MUNTEN.

284 Kruisi ijkslaalder van 1568, van Philips II (Heer van Utrecht). 'I29 gr.

Sluiten