Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

303 , van 1785, 178(j, 1787, 1788, 1789, 1790, 1«91 en

179-2. 8 sts. Z. 13 gr.

304 , van 1793, 1794, 1790 en 1799 (de beide laatsten

Uataafsclie dubbeltjes van Utrecht). 4 sts. Z. 0 gr. Behalve d ie van 1 799, ook geen van allen in de Collectie Stephanik.

305 , van 1794: Yz.: W en liet Stedelijk wapen. Tz.:

het wapen der Unie. Z. 1,6 gr. Z e 1 d z a a m. X. b. S.

•506 Stuivers, van 1738 en 1739. 2 sts. Afslagen in goud. G. 1,75 gr. X. b. S.

307 , van 1738, 1739 en 1765. 3 sts. Z. 2,5 gr.

308 Duiten, van 1625, 1634, 1637, 1654, 1663, 1666, 16G< en 1689. 8 sts. K. — j\t. b. S.

309 , van 1657, 1661, 1664, 1668, 1670, 1671, 1676,

1677, 1681 en 1684. 10 sts. Iv.

311) , van 1657 (Zeldzame slag met „Utrecht"; Idem

van 1722, met „Stad Utrecht 1722", aan beide zijden; idem van 17.. ?, met het Stedelijk wapen aan beide zijden, en zonder jaartal. 3 sts. K. — De 3e N. b. S.

311 van 1663, 1749, 1752, 1764, 1767, 1768, 1781,

1783, 1787, 1788, 1789, 1791 en 1793. 13 sts. Afslagen in zilver. Z. 40 gr.

Geen van allen in de Collectie Stephanik.

31 2 , van 1710, 1711, 1722, 1723, 1739, 1740, 1745,

1754, 1755, 1756, 1758, 1766, 1768, 1783, 1786, 1787, 1788, 1789, 1791 en 1792. 20 sts. K.

313 —, van 1724, 1742, 1743, 1744, 1746, 1747, 1749,

1751, 1752, 1753, 1757', 1759, 1760, 1761, 1762, 1764, 1765, 1767, 1780, 1784 en 1790. 21 sts. K.

Geen van allen in de Collectie Stephanik.

31 4 , van 1739, 1790, 1792 en 1794. 4 sts. Afslagen in

zilver. Z. 13 gr.

De voorgaande 7 nummers, vormen te zamen eene unieke collectie van 79 Utrechtsche duiten, tusschen de jaren 1625 en 1794 geslagen. Deze nummers zullen eerst afzonderlijk en later bijéén woraen geveild.

315 Utrechtsche munten van de 0. I. Compagnie: Stuiver van 1762. Scheepjesschellingen van 1786, 1788 en 1789. Kwartgulden van 1794 (W. I. C.) 5 sts. Z. 18 gr.

31 6 •: Duiten met stadswapen van 1746, 1777, 1784,

1785, 1787, 1788, 1789, 1790 en 1794. 9 sts. K.

31 7 : Halve duit van 1755, Duit, met klaverblad,

van 1790, Dubbele duit van 1790, enz. 6 sts. K.

Sluiten