Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. "NV. (1? Rhoer, gekenschetst bijzonder als geschiedkundige. Ftr. 1821. 80. — Ph. W. van Heusde, Ter nagedachtenis van C. W. de Rhoer. Utr. 1830. 80; te zamen 4 d. 4o en 80.

310 Herman Al'ntzenius, Kpistola critica de quibusdam Pindari Thebani locis, ad V. Cl. J. Ruardi. Traj. 1793. 80, 1 e d. b.

3U» jan Richard de Brueys, Oratio pro jurisprudentia Romana. Daventr. 1804. 4o. Gedachten over graanwetten met betrekking tot ons land. Utr. 1835. 80.

348 Cornelis Adriaan van Enschut, Proeve eener apologie der doodstraffen, naar het Hoogd. van A. L. Jacobi. Hard. 1802. Over de bevoegdheid der markgenootschap pen. Gron. 1818. — < )ratio de natura imperii civilis formae, ' quam hodie constitutionalem vulgo appellant. Traj. 1831.— Noorlezingen over het Wetboek Napoleon. I tr. 18.. 2 d. M. S. S.; te zamen 5 stn. 80.

340 Adrianus Catliarinus Holtins, Oratio de literarum studio in primus Graecarum cuxn jurisprudentia conjungendo. Daventr. 1817. 80.— Historiae juris llomani lineamenta Leod. 1830. 80.— Ibid. ed. '2a. Traj. 1840. 80. — Redevoeringen van Ksaias Tegnér. Utr. 1840. 80.— Hetwisselregt in de XIYe Eeuw, volgens de consilia van Baldus. Amst. 1840. 80. Het wetboek van koophandel. Utr. 184'2/3. '2 d. 4o. M. S. S. — Handelsregt. Utr. z. j. 4 d. 4o. M.S. S. Het Nederlandsclie faillitenregt. Utr. 18.>0. 80. — Geschied- en regtskundige verhandelingen. Utr. 1851. 80. — Abhandlungen civilistischen und handelsrechtliclien Inlialts, übers. von S. Sutro. T tr. 1852. 80. — Levensberichten van A. C. Holtius, door H. T. Koenen en .T. Heemskerk Bzn. Amst. en Leid. 1861/2. 2 stn. 80. — ( atalogue de la bibliothèque de M.- A. ('. Holtius. Amst. 1801. 80, eu andere geschriften van dezen hoogleeraar: te /amen 25 dln. en stn. 4o en 80. — Merkwaardige v e rz a 111 e 1 i n g.

350 Janus Ackersdyck. Bedenkingen over de koren wetten. Utr. 1835. — Iets over het ontwerp eener zoogenaamde giro- of handelsbank. Rott. 183!). — Verhaal eener reize in Rusland, gedaan in het jaar 1835. Gron. 1840^2 d., met plaat. — Nederlands financiën. Amst. en I tr. 1843. 2 stn. — Nederlands muntwezen. 1 tr. 1845. — Over belastingen en bezuiniging. Utr. 1849.— Hongarije. Amst, 1840.— Levensberichten van •!. Ackersdijck. door H. T. Ivoenen eu W. C. Mees. Amst. en Leid. 1861/2. 2 stn. — Catalogue de la bibliothèque de M.-J. Ackersdijck. Amst. 1862. 2 part,,

Sluiten