Catalogus van eene merkwaardige verzameling boeken, teekeningen, prenten, portretten, penningen, munten enz. betreffende de geschiedenis, plaatsbeschrijving, zeden en gewoonten enz. van de stad en provincie Utrecht, alsmede van de Bibliotheca Academica Ultrajectina, indertijd bijeengebracht door den Heer G.D. Bom Gz., en vergezeld door eene collectie portretten van de professoren, gelegenheidsprenten, afbeeldingen van de maskerades, promotiepartijen, gedenkpenningen enz

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar