Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

187G. Do (lr. 1879. 10e dr. 188 ». 11e dr. 1884. 12e dr. 1892; te zamen 9 dln. postf. en 8o. — 13eknopt leerboek voor de algemeene geschiedenis. I. Oude geschiedenis. 2e dr. Gron. 1856. 3e dr. 1801. 5e dr. 1808. 6e dr. 1871. 7e dr. 1875. 8e dr. 1877. 10p dr. 1890. — II. Middeleeuwen. 2edr. Gron. 1850. 3e dr. 1802. 4e dr. 1807. 5e dr. 1871. — III. Nieuwe en nieuwste geschiedenis. 2e dr. Gron. 1857. 4e dr. 1807. 5e. dr. 1871. — IV. Nieuwste geschiedenis Ge dr. Gron, 1870; te zanien 15 dln. postf. en 80.-— Hoofdgebeurtenissen en hoofdpersonen uit de eerste lielft der Middeleeuwen. Gron. 1857. postf. — Geschiedenis der oudheid: De Oossche volken en Griekenland. Gron.1803. 80. — Handboek der algemeene geschiedenis. 2 (lr. Gron. 1870. 3e dr. 1870. 4e dr. 1879. 5e dr. 1883. 0e (lr. 1888; te zanien 5 dln. 80. — Geschiedenis. Gron. 1872. 80; alles te zamen 32 dln. postf. en 80.

41 4 —, Beknopte geschiedenis van het Vaderland. Ie dr.

Gron. 18(58. 2e dr. 1871. 3e dr. 1874. 5e dr. 1879. Ge dr. 1881. 7e dr. 1883. 9e dr. 1887. 10e dr. 1891. 11e dr. 1897; te zamen 8 dln. postf. en 80. — Geschiedenis van het Vaderland. 2e dr. Gron. 1808. 3e dr. 1870. 4e dr. 1874. 7e dr. 1880; te zamen 4 dln. 80. — Geschiedenis van de Nederlanden. Ie deel. Gron. 1873. 80; all?s te zamen 11 dln. postf. en 80.

De voorgaande 3 nummers vormen een zeer uitgebreid exemplaar van liet werk van Prof. Wijnne.

415 Cornelis Marinus Francken, De antiquanim Aeschyli interpretationum ad genuinam lectionem restituendam usu et auctoritate. Traj. 1845. 80. -— Grieksche spraakleer, naar het Hoogduitsch van K. TV Krüger. Amst. 1853 57. 2 d. 80. — Grieksche rudimenta, naar Krüger's Grieksche spraakleer bewerkt. Amst. 1860. 80. — Prometheus en Pandora, bijdrage tot de kritiek van Hesiodus. Gron. 1804. 80. — Conjectanea critica ad C. Lucilii Librorum decades Til. Amst. 1870—71. 2 vol. 4o. — T. Macci Plauti Aulularia, met aanteekeningen. Gron. 1877. 80, en tal van oraties en vlugschriften van dezen hoogleeraar, van 1845—1880; te zamen 18 dln. en stn. So en 4o. — Merkwaardige verzameling.

410 Henri Ernest Moltzer, ])e ratione qua ex auctoritate Alarici II. Rejris ^ isigothorum Gaii Institutionum coni-

mentarii in epitomen redacti sunt. L. B. 1802. - De

nieuwe rigting in de taalkunde. Gron. 1865. — De Middel-

Xederlandsche dramatische poezie. Gron. 1808—73. 3 stn. -

Bilderdijk en het Xederlandsclie Volk. Gron. 1873. Shakspere's invloed op het Xederlandsch tooneel der 17e

Sluiten