Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der bloemen van Vieia Cracca (Vogelwikke.)Amst. 1824.4o, niet 1 gekl. plaat. — Hulde aan de letterkundige

verdiensten van Mr. Jacobus Scheltema. Utr. 1836. 8o

Uitgezochte stichtelijke gedichten van D. Rz. Camphuvsen. T tr. 1839. 8o. — Idem. 2e dr. Utr. 1869. kL 8o, en tal' van oraties, dictaten en vlugschriften van dezen hoogleeraar; te zamen 19 dln. en stn. 4o en 80.

^46 " 1' 1 ora Batava, niet afbeeldingen van J

C Sepp. le-9e dl. Amst. 1800-1840. 9 dln. gr. 4o, met IM fraai gekleurde platen, h. led. b.

Zeer kostbare uitgave.

~ '• lora Batava, met afbeeldingn van J C.

Sepp. Ie—4e dl. Amst. 1800—1822. 4 dln 8o, met 320

1 r a a ï g e k 1. platen. — Magazijn van Yaderlandschen landbouw. Ie—Ge dl. Haarl. 1804—1814. G dln. 8o, met platen; te zamen 10 h. led. b.

De .? voorgaande nummers vormen een zeldzaam uitbreid exemplaar van de werken van Prof. J. Kops.

448 Jan Is aak Woltevbeek, Oratio de natura observanda et prudenter imitanda, sununo medici officio. Traj. 1817.

, Oratio de naturae liumanae constantia, etc. Trai. 1832

2 part. 8o.

449 Jacob Yosmaer, Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch, naar het Hoogd. van .T. F. Blumenbach. Hard.

-cO/. l,o. — De adstringentium natura. Hard. 1807. 4o

De sympatliia. Hard. 1808. 4o. -Oratio de fugiendo utili-

stu(ll° 111 exploranda natura. Hard. 1S1G 4o — Do menschenliefde. Hard. 1818. 8o. - Oratio da recentiore medicina cum antiqua comparata. Traj. 1819. 8o. — Apothekers woordenboek. Ie—3e dl. Ie st. Zutpli. en Amst. 1822

37 4 d. 8o. — Grondbeginselen der ontleedkunde, naar

net Hoogd. van A. F. Hempel. 2e dr. Haarl. 1824 25. t?

dln. 80. — Idem. 3e dr. Haarl. 1833. 80. — Xagèlaten en

verspreide letterarbeid. Haarl. 182G 2 d. So. Idem 2e

dr. Haarl. 1839—40. 2 d. postf. — Idem. n. dr. 'sGrav. z. j. 2 d. postf. — De kunst 0111 lang te leven en wel te sterven. Haarl. 1827. postf. — Idem. 2e dr. Haarl 1828 postf. — Idem. 3e dr. Utr. 1852. postf. — Leven en wandelingen van Meester Maarten VroeJ?. Haarl. 1852. 24o, 1.

" Idem. n. dr., bew. d. G. Velderman. Arnh. 1873. kl 80; te zamen 25 d. 4o, 80 en 12o. — Zeer merkwaardige verzameling.

450 Théodore Gérard van Lith de Jende, Oratio de Joanne Swanimerdamio egreffii historiae naturalis < nlt"H^ exemplo. I raj. 1820. So. — Recueil de figures des vers intestinaux. Levd. 1829. folio, met 11 platen. — Catalo-

Sluiten