Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gues des musées zoölogique et d'histoire naturelle de feu le Dr. Th. Gr. van Litli de Jeude. Utr. 1858—67. 2 vol. 8o; te zamen 4 stn. folio en 8o.

451 Philippus Franciscus Heyligers, Oratio de vero chirurgo. Traj. 1821. 8o.

452 Jacob Lodewijk Coenraad Schroeder van der Kolk, Commentationes Groningan. 1815, 1818 et 1820. 3 part. 4o. — De sanguinis eoagulantis historia etc. Gron. 1820. 8o. — Observationes anatomico-patliologici et practici argumenti. Fase. I. Amst. 182G. 8o, niet 3 platen.— Oratio de anatomiae patliologicae studio etc. Traj. 1827. So. — Over het verschil tusschen doode natuurkrachten, levenskrachten en ziel. 1 tr. 1835. 8o. — Voorlezingen over het verband en de werking tusschen ligcliaams- en zielskrachten bij mensch en dieren. Utr. 1843. 8o. — Mémoire sur 1'anatomie et la physiologie du G astrus equi. Amst. 1845. 4o, met 13 platen.— Ontleedkundige nasporingen over de hersenen van den cliimpansé. Amst. 1840. 4o, m e t 2 platen. — Waarnemingen over hot maaksel van de menschel ij ke placenta, en over haren bloedsomloop». Amst. 1851. 4o, met 6 platen. — Anatomisch physiologisch onderzoek over het fijnere zamenstel en de werking van het ruggemerg. Amst. 1854. 4o, met 3 p 1 at e n. — Over het fijnere zamenstel en de werking van het verlengde ruggemerg. Amst. 1858. 4o, met 3 platen. — On the minute structure and functions of the spinal cord and medulla oblongata; transl. by W. D. Moore. Lond. 1859. 8o. — Over de Allantois en hare vorm in? en veranderingen in den mensch. Amst. 18G0. 4o. — Handboek van de pathologie en therapie der krankzinnigheid. Utr. en Amst. 1863. 8o. — Die Pathologie und Therapie der Geisteskrankheiten, iibers. von Dr. Tlieile. Braunschw. 1863. 8o. — The pathology and therapeutics of mental diseases, transl. by J. T. Rudall. Lond. 1870. 8o. — Ziel en ligchaam in hunne onderlinge verhouding geschetst. Utr. 1864. 8o.— Levensberichten van Schroeder van der Kolk, door TV\ \rolik, J. "W. Hok en F. A. Hartsen. Amst. en Utr. 1862 en 1865. 3 stn. 8o. — Catalogus van de bibliotheek van Prof. Schroeder van der Kolk. Utr. 1864. 8o, en tal van oraties, tijdschriftartikelen, vlugschriften, enz. van dezen hoogleeraar; te zamen 50 dln. en stn. 4o en 8o. — Hoogst belangrijke en zeer zeldzame verzameling.

453 Pieter Jan Isaak de Fremery,l)e casuario Xovae Hollandiae. Iraj. 1819. 8o, me t 1 plaat.— Oi'atio de ratione, qua chemia artibus adhibita, in commune patriae eniolu-

Sluiten