Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1876. 2 d. — De geneeskunstoefenaren naar de Xederlandclie wetten. Rott, .1878—70. 4 stn. — Levenschets van G. J. Mulder, door hem zeiven geschreven. Rott. 1881. 2 d„ met portret. — Idem. 2e dr. Utr. 1883. 2 d., met portret. — Levensberichten van Prof. G. J. Mulder, door G. van Gorcum, .T. . Gunning en H. Onnen Haarl en Amersf. 1882—84. 4 stn., met 1 portret. — Catalogus van de bibliotheek van Prof. G. J. Mnlder. TJtrecht 1881. — te zamen 15 stn. 8o.

De voorgaande 5 nummers vormen een hoogst zeldzaam exemplaar van Prof. Mulder's zoo zeer uitgebreiden letterarbeid.

4'' Gozewinus Janus Loncq, De physiologia veteruin. Rott. 18-13. 8o. Oratio de patria medicina etc. Traj. 1863. 8o. — Ibid. ed. in 4o. L. B. 1866. 4o. — Bezwaren tegen liet eerste en tweede der den Staten-Generaal aangeboden Geneeskundige Wetsontwerpen. Utr. 1864. 8o, en enkele kleine eeschriften en dictaten van dezen hocf-jleeraar, van 1833—65; te zamen 12 stn. 4o en 8o.

4(i4 Pieter Harting, Observationes choreae sancti viti et febris puerperalis. Traj. 1835. 8o. — Reeheiches micrométnques. T tr. 1845. 4o. — Recherches sur la nature et les eauses de la maladie des pommes de terre en 1845. Amst. 1846 4o met 3 fraai gekl. p 1 aten. — De magt van het kleine. T tr. 1849. ,>ostf. — Idem. 2e dr. Amst. 18(i(>. postf. — Idem. n. dr. Amst. 1876. pnstf — Die Macht (les Kleinen, übers. von A. Schwartzkopf. Leipz. 1851. 8o. — De bodem onder Amsterdam, onderzocht en beschreven. Amst. 1852. 4o, met 4 platen. — Het eiland ' ' zÜn bodem, voortbrengselen en bewoners. Utr. 1853. ï °' ï?1 ° ' a ^ 11 ■ — Handboek der vergelijkende ontleedkunde, naar het Hoogd. van E. O. Schmidt Ti ei 1854. "voorwereldlijke scheppingen vergeleken met de tegenwoordige. Tiel. 1857. 8o, met 4 platen. — Ge(lachten over het hooger onderwijs in ons Vaderland. Tiel 1858. 8o. Description d'un diamant remarquable, contenant des cristaux. Amst. 1858. 4o, m e t 1 p 1 a a t.-De bouwkunst der dieren. Gron. 1860—61. 8o, met 2 platen — Idem. n. dr. Gron. 1862. postf., met 2 platen. — Idem ~e dr. Gron. 1871. postf. — Le képhalographe. Utr. 1861.

o, met 1 p 1 aa t. — Description de quelques fraginents de deux céphalopodes gigantesques. Amst. 1861. 4o, met 3 platen. Bijdrage tot de kennis der mikroskopische fauna en flora van de Banda-zee. Amst. 1863. 4o, met 3 platen. L appereil épisternal des oiseaux. Utr. 1864 4o, met 1 plaat. — Anno 2065, een blik in de toe-

Sluiten