Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komst, door Dr. Dioscorides. Utr. 1865. postf. — Idem. 2e dr. X ti'. 1865. postf. — Idem. 3e dr. Anno 2070. Utr. 18711. postf. — De inhoud der dierkunde. Utr. 1868. So. —• Chiistiaan Huyjgens in zijn leven en werken geschetst Gron. 1868. 8o, m e t 3 p 1 a t e n. — Levensberigt van Jan van der Hoeven. Amst. 18G8. 8o. — De strijd des levens. Utr. 1870. 8o. — Xotices zoologiques, anatomiques et liistologiques sur 1'Orthragoriscus ozodura. Amst. 1871. 4o, met 8 platen. — Xotice sur un cas du formation de Fuljarurites.' Amst. 1874» 4o, met 1 plaat. — Wetenschap en geloof. Utr. 181 0. 8o. — Gedenkboek van het 200-jarig herinneringsfeest der ontdekking van de mikroskopische wezens door Antonj- van Leeuwenhoek. 'sGrav. en Rott. 187G. 8o, m e t 1 p 1 a a t. — Ernstige woorden tot zijne landgenooten. Amersf. 1885. 8o. — H. F. Jonkman, Pieter Harting Haarl. 1886. postf., met portret. — Catalogue de la bibliothèque de M. Ie I)r P. Harting. Leid. 1886. 8o, en een zeer groot aantal oraties, kleinere geschriften enz. van dezen hoogleeraar, van 1845—1886: te zamen 102 stn. 4o en 8o. — Hoogst belangrijke en zeer zeldzame verzameling.

465 , Bijdragen tot de geschiedenis der mikroskopen

in ons aderland. X tr. 1846. -— Het mikroskoop, deszelfs gebruik, geschiedenis en tegenwoordige toestand. Utr. en Tiel 1848 tot 1854. 4 d. — De nieuwste verbeteringen van het mikroskoop, en zijn gebruik sedert 1850. Tiel *1858.— Das Mikroskop, Theorie, Gebrauch, Geschichte und gegenwiirtiger Zustand desselben; übers. von F. TV". Tlieile. Braunschw. 1866. -1 B. 8o:te zamen 0 d. 8o, m et platen.

466 , Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde,

in haren gelieelen omvang. Tiel 1862 tot 1874. 3 d. 18 stn. 8o, met afbeeldingen.

De voorgaande 3 nummers vormen een uniek exemplaar van het werk van Prof. Hart in <7.

467 Willem Wenckebacll, De pontium lapideorum forma et mensuris exaequilibrii doctrina determinandis. Amst. 1830. 4o, met 2 platen. — Xat uur- en scheikundig archief. 4e—6e deel. (met G. J. Mulder). Rott. en Levd. 1836/9. 3 d. 80. — Xatuurkundige stellingen, 2e dr. Breda 1842. postl — Idem. 3e dr. Breda 1848. postf. — A. S. Rueb, Ter nagedachtenis aan "\V. "Wenckebacll. Utr. 1847. 80; te zamen 7 dln. en stn. 4o en 80.

41'S Janus Andreas Mulder, Aanteekeningen en waarnemingen van Ricord; uit jiet Fransch. Utr. iSflG. 80. 469 Christophe Henri Tlieodore Buys Ballot, De

synaphia et prosaj)liia. Traj. 1844 80. — llepertorium eor-

Sluiten