Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwen. 'sGrav. 1859. 80. — Recherches astronomiques de 1'observatoire d'ütrecht. la Have. 1861/4. 2 vol. 4o. — Sur les contractions dans les mélanges de liquides- la Haye. 1864. 4o. — Recherches sur la quantité d'éthei' contenue dans les liquides, la Haye 1864. 4o. -—■ Sterf te-tabellen en sterfte-lijnen voor de gemeente Utrecht. 1 "tr. 1867. 80, en enkele oraties en kleinere geschriften van dezen lioogleeraar: te zamen 24 stn. 4o en 80.

476 Friedricli Anton Wilhelm Miquel, De organorum in vegetabilibus ortu et metamorphosi. L. B. 1833. 4o, m et 2 platen. — ^ eterum de jecore merita. Gron. 1833. 80. — De Xoord-Xederlandsche vergiftige gewassen. Amst. 1836. 80, met fraai gekl, platen. — De plantarum Regni Batavi distributione. L. B. 1837. 80. — Revisio critica casuarinarum. Amst. 1848. 4o, met 12 platen. — De palmis Arcliipelagi Indici. Amst. 1840. 4o, met gekl. plaat. — Over de Afrikaansche vijgeboomen. Amst. 1849. 4o, met 5 platen. — Analecta botanica Indica. Part. III. Amst. 1850/2. 3 stn. 4o, m e t 20 p 1 a t e n.— Catalogus horti botanici Amstelodamensis. Amst. 1857. 80. — Leerboek der artsenijgewassen- ITtr. en Amst. 1859. 80. — Prodromus systematis Cvcadearum. T ltraj. et Amst. 1861. 4o. — De cinclionae speciebus quibusdam, adjectis iis quae in .Tava coluntur. Anist. 1869. 4°- " Pharmacopoea Neerlandica; ed. alt. H. C. 1871. 80, en enkele oraties en kleinere geschriften van deflfn hoogleeraar : te zamen 30 stn. 4o en 80.— Merkwaardige

verzameling.

4'? , Anna les musei botanici Lugduno-

B at a v i. Amst. et Traj. 1863/6. 4 vol. folio, met nl„ h. 1. b.

£78 "Willem Xoster, Drie door den schrijver waargenomen ziektegevallen. Leyd. 1859. 80. — De aard van lift onderwijs in de algemeene ziektekunde. Leid. 1862. 80. — Het hooger onderwijs en de geneeskunde. Utr. 1864- 80. — Xederlandsch archief voor genees- en natuurkunde, uitgegeven door F. C. Donders en W. Koster. Ie tot 5e deel. T tr. 1864/9. 5 d. 80. — Leerboek der gerechtelijke geneeskunde; naar het Hoogd. van E. Büchner. Tiel 1871. 80, en eenige oraties en kleinere geschriften van dezen lioogleeraar, van 1862 tot 1890?; te zamen 28 dln. en stn. 4o en 80.

£79 Adolpli Ludwig Sigismund Gusserow, Oratio de arte obstetricia et jjynaecologia etc. Traj. 1867. 80. — Ibid. ed. in 4o. L. B. 1871. 4o; te zamen 2 stn. 80 en 4o480 Johannes Petxuis Theodorus van der Lith, De

Sluiten